yüksək

yüksək
sif.
1. Uca, hündür. Yüksək bina. Yüksək dağ. Yüksək ağac. Yüksək təpə. – Yolun üst tərəfində, yüksək qayaların döşündə şam ağacları görünürdü. S. Şamilov. // Yüksəklərdə olan. Yüksək yer. Yüksək yaylaqlar. Yüksəkdə uçan təyyarə.
2. Adi səviyyədən yuxarı. Suyun səviyyəsi hələ də yüksəkdir.
3. Say, qüvvə, şiddət və s. cəhətdən böyük, çox güclü, çox artıq. Yüksək əmək məhsuldarlığı. Yüksək məhsul. Yüksək sürət. Yüksək qiymət. Yüksək hərarət. Yüksək təzyiq. Yüksək gərginlik. – <Müəllim> intiqam hissinin yüksək və müqəddəsliyindən hərarətlə bəhs edirdi. Ə. S..
4. Keyfiyyətcə yaxşı, əla. Yüksək sənət nümunələri. Yüksək mədəniyyət. Yüksək ixtisas. Yüksək keyfiyyətli mal.
5. Çox böyük əhəmiyyəti olan; ali, şərəfli, fəxri. Yüksək mükafat. Ədəbiyyatın yüksək vəzifəsi.
6. Dərin, qeyri-adi məzmunlu, böyük, ulu, ali. Yüksək ideya. Yüksək ideal. Yüksək hisslər. Yüksək arzular. Yüksək mövzuda söhbət.
7. Təmtəraqlı, təntənəli. Yüksək üslub. Yüksək ifadələr.
8. Çox nazik və uca. Yüksək səs. Yüksək not.
◊ Yüksək fikirdə olmaq – çox yaxşı fikirdə olmaq, yüksək qiymətləndirmək. İşimiz haqqında yüksək fikirdədirlər. Yüksəkdə durmaq – üstün olmaq, daha irəlidə olmaq. Mən bu gün bir daha qadının incəsənət işlərində kişilərdən daha yüksəkdə durduğunu gözümlə gördüm. M. S. O.. Yüksəkdən baxmaq – xor baxmaq, saymamaq, etina etməmək, bəyənməmək. Yüksəyə qalxmaq – ötüb keçmək, üstün olmaq. <Füzuli> «Leyli və Məcnun» kimi dahiyanə əsərində öz qoca rəqiblərini geri buraxmış və hamısından yüksəyə qalxmışdır. C. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • yüksəlmə — «Yüksəlmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Yüksək Dəstə — (alternative aserbaidschanische Schreibweise Yüksäk Dästä) ist der Name der höchsten Fußballliga in Aserbaidschan. Sie wurde 1992, nach dem Zusammenbruch der UdSSR, gegründet. Der Liga gehören 14 Mannschaften an, die den Meistertitel unter sich… …   Deutsch Wikipedia

  • yüksəlmək — f. 1. Yüksəyə, yüksəklərə, yuxarı qalxmaq; ucalmaq. Bina xeyli yüksəlmişdir. – Ay xeyli yüksəlmiş, ətrafı yarımkölgəli bir surətdə aydınlatmışdı. S. H.. Günəş bu yerlərdə qalxıb atına; Yüksəlir göylərin yeddi qatına. S. V.. Günəş üfüqdən xeyli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yüksəkcə — sif. Bir qədər yüksək; yüksək. <Qızın> yüksəkcə boyu, ağ bənizi, uzaqlarda bir şey arayan dalğın gözləri diqqətimi cəlb etmişdi. S. H.. // Çox yüksək. Yüksəkcə bir ağac. Yüksəkcə divar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yüksəldilmə — «Yüksəldilmək»dən f. is. Suyun səviyyəsinin yüksəldilməsi. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yüksəkmolekullu — birləşmələr fiz. – molekulları zəncirlər şəklində qurulmuş maddələr …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yüksəltmə — «Yüksəltmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yüksəklik — is. 1. Hündürlük, ucalıq; yüksək şeyin halı. Dağın yüksəkliyi. Divarın yüksəkliyi. Evin yüksəkliyi iyirmi metrdir. Bu yüksəklikdə ağac görməmişəm. 2. Yer səthindən yüksəkdə olan sahə, yer; dağlıq, təpəlik. Yüksəklikdə bitən ağaclar. Yüksəklikdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yüksəltmək — f. 1. Qaldırmaq, ucaltmaq, daha uca etmək, hündürlüyünü artırmaq. Divarı bir qədər yüksəltmək lazımdır. Suyun səviyyəsini yüksəltmək. 2. Artırmaq, gücləndirmək. İşin sürətini yüksəltmək. Əmək məhsuldarlığını yüksəltmək. Tələbi yüksəltmək. // məc …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yüksəkməhsullu — sif. Yüksək məhsul verən, bollu məhsul verən. Yüksəkməhsullu heyvandarlıq. Yüksəkməhsullu mal qara cinsləri. Yüksəkməhsullu bitkilər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”